Asia / ILRI / Livestock / LIVESTOCK-FISH / Pigs / PIL / Research / Southeast Asia / Tiếng Việt / Vietnam

Thu nhập của nông dân Việt Nam có thể tăng 30% nếu áp dụng các phương pháp chăn nuôi lợn tiên tiến

Lucy Lapar facilitates a stakeholder meeting in Nghe An province in Vietnam

ILRI’s Lucy Lapar facilitates a stakeholder meeting on improved pig production practices in Nghe An province in Vietnam (photo credit: VNUA).

Việc áp dụng các phương pháp chăn nuôi lợn tiên tiến theo sáng kiến Thực hành sản xuất chăn nuôi tốt ở Việt Nam (VietGAHP) có thể tăng thu nhập của nông dân nuôi lợn khoảng 30-40%. Ngoài ra, nông dân còn có thể thu được nhiều lợi ích khác như rút ngắn thời gian chăn nuôi lợn, cải thiện môi trường, giảm rủi ro dịch bệnh, kỹ thuật sản xuất tốt hơn, và nhận được hỗ trợ tài chính và vật chất từ Dự án Cạnh tranh Ngành chăn nuôi và An toàn Thực phẩm (LIFSAP) do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

VietGAPH là một bộ hướng dẫn các phương pháp chăn nuôi lợn tốt nhất đã được nhân rộng ra nhiều tỉnh thành tại Việt Nam thông qua dự án LIFSAP.

Các tập quản sản xuất tiên tiến được khuyến nghị trong VietGAPH dự kiến sẽ làm giảm tỷ lệ chết của lợn con và cải thiện năng suất chăn nuôi, từ đó nâng cao nguồn cung thịt lợn giá rẻ cho người tiêu dùng, đồng thời đảm bảo nguồn thu nhập cao hơn cho người chăn nuôi nhờ tăng khối lượng thịt lợn bán ra

Một cuộc họp giữa các bên liên quan gồm người chăn nuôi lợn, chủ lò mổ, nhà chế biến thực phẩm, các nhà quản lý và sự tham gia của các nghiên cứu viên đến từ Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế (International Livestock Research Institute – LRI) và Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Vietnam National University of Agriculture – VNUA), đã được tổ chức ngày 09 tháng 12 năm 2015 tại tỉnh Diễn Châu, thành phố Nghệ An, Việt Nam. Buổi họp này đã cho ra được nhiều phát hiện quan trọng.

Tiến sĩ Lucy Lapar, bà Nguyễn Thị Thịnh và tiến sĩ Fred Unger thuộc ILRI đã tới tham dự cuộc họp để xem xét những lợi ích và mặt hạn chế trong việc áp dụng và nhân rộng VietGAPH. Các đại biểu cũng đã thảo luận về các kết quả mô phỏng từ Mô hình Hệ thống Động (System Dynamics Model – SDM) của chuỗi giá trị chăn nuôi lợn ở Việt Nam. SDM là công cụ dùng để dự báo và đánh giá các tác động của một biện pháp can thiệp cụ thể, bao gồm các tác nhân tham gia chuỗi giá trị – những người được hưởng lợi hoặc gặp bất lợi từ biện pháp can thiệp đó. Công cụ này cũng giúp chọn ra các biện pháp can thiệp có triển vọng nhất để nhân rộng.

Để giải quyết những thách thức trong việc phân biệt các sản phẩm VietGAPH và không VietGAPH trên thị trường, nhóm nông dân tham gia cuộc họp đã đề xuất một số giải pháp tiềm năng như thành lập các hợp tác xã để quảng bá sản phẩm VietGAPH, trao giấy chứng nhận VietGAPH, phát hành tờ rơi quảng bá sản phẩm VietGAPH và thiết lập mối liên kết chặt chẽ giữa bên sản xuất và thị trường đầu ra nhằm đảm bảo tính an toàn thực phẩm dọc chuỗi giá trị.

Các chủ lò mổ và nhà chế biến thực phẩm cũng đề xuất chính phủ nên tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình vận chuyển và giết mổ, cải thiện dịch vụ thú y, thực hiện nghiêm ngặt hơn các tiêu chuẩn VietGAPH đồng thời có hình thức xử phạt đối với các trường hợp không tuân thủ.

Buổi đánh giá cũng nhấn mạnh mặc dù so với chăn nuôi không theo VietGAPH, việc áp dụng VietGAPH thành công sẽ đòi hỏingười tham gia đầu tư tài chính nhiều hơn 30%, nhưng nó có thể giảm tỷ lệ chết của lợn khoảng 90%. Thông tin này sau đó đã được đưa mô hình SDM xử lý và chạy thử nghiệm để đánh giá tác động của VietGAPH đối với chuỗi giá trị lợn. Từ cuôc thảo luận về các kết quả đánh giá tác động, các hoạt động nhằm hỗ trợ nhân rộng VietGAPH và đảm bảo lợi ích thu được từ việc áp dụng sẽ được duy trì đã được các bên xác định là lĩnh vực để hợp tác làm việc trong tương lai.

Xem bài viết liên quan về Nghiên cứu thực hành chăn nuôi lợn ở Nghệ An, Việt Nam do ILRI-VNUA thực hiện.

Post a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s