Uncategorized

Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý khẩu phần thức ăn chăn nuôi bò sữa tại Việt Nam

8

Từ phải sang trái: Bà Lucy Lapar, nghiên cứu viên về nông nghiệp của ILRI (thứ tư) và Nguyễn Thịnh (thứ năm), trợ lý nghiên cứu của ILRI nhận chứng chỉ tập huấn (ảnh: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ/ Hương Nguyễn).

Khoá tập huấn dành cho nông dân và cán bộ khuyến nông cung cấp các kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong việc sử dụng phần mềm nhằm cải thiện các biện pháp quản lý thức ăn chăn nuôi, từ đó nâng cao năng suất chăn nuôi bò sữa đồng thời giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động chăn nuôi gia súc.

Khoá tập huấn được tổ chức trong hai ngày 20-21 tháng 10 năm 2016, thuộc khuôn khổ của Dự án Tăng cường Năng suất và Phát thải Thấp (EC-LEDS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, nhằm phát triển các kỹ thuật nông nghiệp làm giảm phát thải khí nhà kính trong chăn nuôi và tăng cường các kỹ thuật này tới người nông dân và những người có quan tâm thông qua hệ thống khuyến nông quốc gia của Việt Nam.

Các chuyên gia của Đại học California Davis và Sở Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn cách thức sử dụng phần mềm PCDairy để lên khẩu phần thức ăn nhằm đáp ứng các yêu cầu dinh dưỡng của gia súc từ các thành phần thức ăn sẵn có ở mức chi phí thấp nhất.

9

Nông dân, cán bộ khuyến nông và các chuyên gia nông nghiệp tham gia vào khoá tập huấn phần mềm PCDairy nhằm nâng cao năng suất sữa và giảm phát thải khí nhà kính (ảnh: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ / Hương Nguyên).

Phần mềm PCDairy đã được sửa đổi để sử dụng phù hợp tại một số địa phương của Việt Nam kể từ khi được đưa ra trong chương trình đào tạo năm 2015 do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Đại học California Davis tổ chức về phần mềm cho bò thịt.

Phần mềm PCDairy chứa một thư viện thức ăn chăn nuôi với thông tin về hàm lượng chất dinh dưỡng của các loại thức ăn khác nhau sẵn có và được sử dụng tại Việt Nam. Phần mềm này có thể được cập nhật bởi người sử dụng theo loại thức ăn sẵn có tại địa phương và giá cả thị trường cũng như thông tin về gia súc (ví dụ: trọng lượng, năng suất sữa), từ đó có thể tính toán khẩu phần ở mức chi phí thấp nhất cho các loại bò sữa khác nhau.

Việc sử dụng phần mềm sẽ giúp các hộ chăn nuôi bò sữa tăng lợi nhuận thông qua ước lượng lượng sữa dựa trên việc cân bằng khẩu phần ăn cho gia súc cho phù hợp giá thức ăn và sữa. Công cụ này cũng sẽ tính toán lượng phát thải khí nhà kính dựa trên khẩu phần cho ăn.

Các cán bộ khuyến nông và nông dân của sáu tỉnh khu vực phía Bắc là Sơn La, Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá và Nghệ An cũng như các giảng viên và sinh viên của Đại học Nông nghiệp và các chuyên gia nông nghiệp từ các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi đã tham gia tập huấn.

Lucy Lapar, nghiên cứu viên về nông nghiệp và Nguyễn Thịnh, trợ lý nghiên cứu của ILRI đã tham dự khóa tập huấn và cho biết cần tìm hiểu thêm về công cụ này cho hoạt động nghiên cứu chuỗi giá trị trong chăn nuôi của ILRI và các công cụ cân bằng khẩu phần tương tự trong chăn nuôi lợn và gia cầm.

Khóa huấn luyện do USDA tổ chức phối hợp với Trung tâm khuyến nông quốc gia (NAEC) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Tìm hiểu thêm về những nỗ lực của ILRI để cải thiện kỹ thuật cho bò sữa ăn tại Ấn Độ.

Xem thêm bài viết về một dự án ILRI trong đó tập trung vào việc giảm thiểu phát thải khí nhà kính từ nông nghiệp Việt Nam.

Post a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s