Asia / ILRI / Livestock / LIVESTOCKCRP / Pigs / PIL / Research / Southeast Asia / Tiếng Việt / Vietnam

Đề xuất một số giải pháp tăng cường việc tiếp nhận các hướng dẫn về chăn nuôi lợn tại tỉnh Nghệ An

1

Các đại biểu thảo luận về việc áp dụng VietGAHP tại Nghệ An (ảnh: Đại học Nông nghiệp / Ninh Xuân Trung)

Nghiên cứu cho thấy việc áp dụng các thực hành sản xuất tốt của các hộ chăn nuôi nhỏ ở Việt Nam có thể giúp giảm bệnh tật và giảm tỷ lệ lợn chết, tăng thu nhập của nông dân khoảng 30% và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều hộ sản xuất nhỏ trong nước vẫn chưa áp dụng VietGAHP hoặc các thực hành tốt về chăn nuôi của Việt Nam. VietGAHP là tập hợp các hướng dẫn thực hành tốt nhất về sản xuất lợn đã được giới thiệu tại một số tỉnh ở Việt Nam. Đây là một phần của Dự án tính Cạnh tranh trong Chăn nuôi và An toàn Thực phẩm (LIFSAP) do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Để tìm hiểu thêm về các yếu tố gây cản trở việc tiếp nhận và tuân thủ các hướng dẫn của VietGAHP, các nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế (ILRI) và Đại học Nông nghiệp Việt Nam (ĐHNN) đã phối hợp tổ chức và điều hành hội thảo có sự tham gia của các bên liên quan tại huyện Diễn Châu, Nghệ An vào ngày 15 tháng 11 năm 2016. Tại hội thảo, nhóm nghiên cứu của ILRI và ĐHNN đã trình bày các kết quả nghiên cứu nhằm đánh giá việc áp dụng và các tác động tiềm năng của VietGAHP tại Nghệ An.

Hội thảo có sự góp mặt của một số người chăn nuôi lợn, cán bộ triển khai VietGAHP, chính quyền địa phương và đại diện của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Sở NN & PTNT) tỉnh Nghệ An. Tất cả các nhóm đều đồng ý về những lợi ích của VietGAHP, tuy nhiên ở những vị trí và vai trò khác nhau nên các đại biểu cũng thể hiện những quan điểm khác nhau về những thách thức trong việc áp dụng và thực hiện đầy đủ các thực hành.

2

Nhà kinh tế nông nghiệp Lucy Lapar và chị Nguyễn Thịnh (ILRI) điều hành hội thảo cùng với Nguyễn Thị Dương Nga và Nguyễn Thị Thu Huyền (ĐHNN) (ảnh: ĐHNN / Ninh Xuân Trung).

Đối với nông hộ quy mô nhỏ, một số hướng dẫn rất khó để thực hiện, ví dụ như việc giữ hồ sơ chủng ngừa và hồ sơ bệnh tật để cung cấp cho người mua và sử dụng nguồn nước đã được xử lý trong chăn nuôi lợn. Một số hướng dẫn yêu cầu đầu tư vào cơ sở hạ tầng và trang thiết bị quá đắt để thực hiện, chẳng hạn như việc di chuyển các trang trại chăn nuôi lợn từ các khu dân cư sang các khu vực quy hoạch, xây dựng các kho chứa riêng cho đầu vào (thức ăn, thuốc thú y) và các dụng cụ chăn nuôi.

Người chăn nuôi đề xuất đơn giản hóa, và thậm chí loại bỏ một số hướng khó để tuân thủ và áp dụng. Họ cũng đề xuất hỗ trợ dưới hình thức đất sẵn có cho chăn nuôi lợn, cũng như hỗ trợ tài chính.

Về phía các cán bộ thực hiện đã cho biết những thách thức đối với việc khuyến khích áp dụng VietGAHP là do các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ thích các hoạt động chăn nuôi lợn theo kiểu truyền thống hơn. Các hoạt động truyền thống này bao gồm chăn nuôi lợn ở các khu dân cư, không xử lý chất thải, nhận thức và tuân thủ kém trong triển khai VietGAHP (ví dụ như lưu giữ hồ sơ là không phổ biến) và thiếu đảm bảo chất lượng đối với lợn giống, chuồng trại, thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi.

Các cán bộ triển khai cũng cho rằng sự chênh lệch giá giữa lợn nuôi theo mô hình VietGAHP và lợn nuôi theo cách thông thường không đáng kể nên không khuyến khích được các hộ nông dân nhỏ áp dụng các thực hành sản xuất tốt. Họ đề xuất tăng cường tập huấn kỹ thuật sản xuất cho nông dân; Cải thiện quản lý giống vật nuôi, thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi; hỗ trợ tài chính cho trang thiết bị và lò mổ; bổ sung nhãn hiệu phù hợp cho thịt lợn VietGAHP.

Theo đại diện của Sở NN&PTNT thì các biện pháp chính sách có thể được thực hiện để tăng cường sự tiếp nhận thực hành VietGAHP ở Nghệ An. Các chính sách này bao gồm tạo ra các mô hình trình diễn để giới thiệu các lợi ích của áp dụng thực hành tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân tham quan học hỏi chéo, thành lập hợp tác xã để quảng bá sản phẩm VietGAHP, trao giấy chứng nhận tuân thủ VietGAHP, phát triển tài liệu thông tin như tờ rơi quảng bá sản phẩm VietGAHP, tạo liên kết chặt chẽ giữa các vùng sản xuất của VietGAHP và thị trường thịt lợn.

Sở NN & PTNT Nghệ An đã đưa ra một số mục tiêu cụ thể cho năm 2017 như mở rộng mô hình VietGAHP từ 10 ra 20 xã và tăng số nông dân áp dụng VietGAHP từ 600 đến 1000 nông dân. Sở cũng đang có kế hoạch thành lập 3 hợp tác xã trong tỉnh.

Xem thêm các kết quả chính của một hội thảo khác đã được tổ chức tại Nghệ An vào tháng 2/2016.

Xem thêm bài viết về một nghiên cứu của ILRI-VNUA trong đó chứng minh các lợi ích của việc áp dụng các thực hành sản xuất lợn tốt.

 

Post a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s