ILRI / Pigs / Tiếng Việt / Vietnam

Thông cáo báo chí: Các chuyên gia cùng hợp tác để tăng cường chăn nuôi lợn quy mô nông hộ tại châu Á Thái Bình Dương

Hơn 100 nhà lãnh đạo, nhà nghiên cứu, đại diện các nhà tài trợ, các cơ quan nhà nước và khu vực tư nhân đến từ 16 quốc gia thuộc khu vực châu Á Thái Bình Dương, Úc và châu Phi sẽ nhóm họp tại Hà Nội trong tuần này nhằm tìm ra các giải pháp cho một số vấn đề cấp bách mà khu vực chăn nuôi lợn quy mô nông hộ ở châu Á Thái Bình Dương đang phải đối mặt.

Với sự đồng tài trợ của Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR) và Chương trình Nghiên cứu của CGIAR về Nông nghiệp vì Dinh dưỡng và Sức khỏe (A4NH), Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế (ILRI) và Đại học Queensland, Úc tổ chức hội thảo chuyên đề tại Hà Nội trong ba ngày từ 27 đến 29 tháng 3 về những thách thức mà ngành chăn nuôi lợn đang phải đối mặt tại các quốc gia trong khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Đây là một trong những hội thảo chuyên đề đầu tiên về chăn nuôi lợn quy mô nông hộ được tổ chức  tại khu vực. Hội thảo tạo ra một diễn đàn cho các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu, học giả và khu vực tư nhân chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi quan điểm về cách thức thúc đẩy chăn nuôi lợn quy mô nông hộ tại châu Á Thái Bình Dương một cách bền vững.

Chăn nuôi lợn quy mô nông hộ đóng vai trò quan trọng ở nhiều quốc gia trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Tuy nhiên, khu vực này hiện đang đối mặt với nhiều thách thức khác nhau ở mỗi quốc gia. Tại Đông Ti Mo, thách thức đặt ra nhu cầu cần nghiên cứu để phát triển các thực hành chăn nuôi giúp cải thiện dinh dưỡng cho đàn lợn, còn ở Việt Nam đòi hỏi cần có các giải pháp để sản xuất và cung ứng thịt lợn an toàn hơn cho thị trường.

Bà Tamsin Barnes, nghiên cứu viên cao cấp của trường đại học Queensland, Úc cho biết ‘hội thảo là một cơ hội tốt cho tất cả các bên liên quan hiểu biết hơn về những gì mà các đối tác đang thực hiện và những kết quả đã đạt được, vì vậy có thể giúp học hỏi, nhân rộng những mô hình thành công và tránh được những thất bại. Điều này giúp chúng ta mở ra những cơ hội mới cho chăn nuôi lợn quy mô nông hộ trong khu vực’.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh ngành chăn nuôi lợn của khu vực đang phải đối mặt với một số thách thức lớn như biến động giá cả thịt lợn, các mối quan ngại về an toàn thực phẩm và dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát ở Trung Quốc, Việt Nam, và một số quốc gia khác. Ông Dieter Schillinger, Phó Tổng Giám đốc ILRI cho biết ‘hội thảo sẽ giúp đưa ra những ưu tiên nghiên cứu trong ngành chăn nuôi lợn và cách thức các bên liên quan có thể cùng hợp tác giúp tăng cường sự đóng góp của ngành chăn nuôi lợn vì sự thịnh vượng của người dân trong khu vực’.

Hội thảo sẽ tập trung thảo luận một số chủ đề chính sau đây:

  • Dinh dưỡng và chăn nuôi lợn;
  • Chẩn đoán và sức khỏe đàn lợn;
  • Các khía cạnh xã hội, vấn đề giới và công bằng trong chuỗi giá trị chăn nuôi lợn;
  • Bệnh lây truyền từ động vật sang người và an toàn thực phẩm, bao gồm kháng kháng sinh;
  • Các biện pháp can thiệp;
  • Phát triển chuỗi giá trị chăn nuôi lợn quy mô nông hộ an toàn, bền vững;

-30-

Thông tin dành cho nhà báo

Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế (ILRI) làm việc với các đối tác trên toàn thế giới nhằm tăng cường vai trò của chăn nuôi trong việc đảm bảo an ninh lương thực và xóa đói giảm nghèo, chủ yếu ở khu vực châu Phi và châu Á. Sứ mệnh của ILRI là tăng cường lương thực, dinh dưỡng và giảm nghèo đói ở các nước đang phát triển thông qua nghiên cứu hướng tới chăn nuôi hiệu quả, an toàn và bền vững – đảm bảo cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ chăn nuôi. http://www.ilri.org

Đại học Queensland (UQ) là một trong những tổ chức nghiên cứu và giảng dạy hàng đầu của Úc. Chúng tôi luôn nỗ lực trong việc tạo ra, bảo tồn, chuyển giao và áp dụng kiến ​​thức. Trong hơn một thế kỷ, chúng tôi đã đào tạo và làm việc với những cá nhân xuất sắc để lãnh đạo tri thức vì một thế giới tốt đẹp hơn. https://www.uq.edu.au/

Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR) thuộc chương trình hợp tác phát triển quốc tế của Úc. Sứ mệnh của ACIAR hướng tới đạt được hệ thống nông nghiệp bền vững và năng suất hơn vì lợi ích của các quốc gia đang phát triển và của nước Úc. ACIAR tài trợ cho các nghiên cứu hợp tác giữa Úc và các nước đang phát triển trong một số lĩnh vực mà Úc có năng lực nghiên cứu chuyên sâu. ACIAR cũng điều phối đóng góp của Úc trong các trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế. ACIAR Việt Nam là một trong mười văn phòng quốc gia / khu vực và ACIAR đã hoạt động tại Việt Nam được 26 năm (1993-2019). https://www.aciar.gov.au/

Chương trình Nghiên cứu CGIAR về Nông nghiệp vì Dinh dưỡng và Sức khỏe (A4NH), do Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế (IFPRI) điều phối, hợp tác với các bên liên quan ở cấp quốc gia , khu vực và toàn cầu, thực hiện các nghiên cứu nông nghiệp nhằm đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng cho người nghèo, hướng tới một hệ thống thực phẩm năng động, đáp ứng theo nhu cầu, chuyển đổi chế độ ăn uống, giảm các gánh nặng suy dinh dưỡng, và giải quyế một số vấn đề công bằng. http://a4nh.cgiar.org/

 

Post a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s