AHH / ILRI / Southeast Asia / Tiếng Việt / Uncategorized / Vietnam / VietPigs

Bộ áp phích tiếng Việt của Tổ chức Thú y Thế giới về bệnh dịch tả lợn châu Phi

Một bộ áp phích mới về bệnh dịch tả lợn châu Phi do Tổ chức Thú y Thế giới (OiE) xây dựng hiện đã được dịch sang tiếng Việt.

4 áp phích mô tả bệnh dịch tả lợn châu Phi và các biện pháp an toàn sinh học có thể được sử dụng để ngăn ngừa căn bệnh nan y này trên đàn lợn, hiện đang lan nhanh ở Việt Nam. Bộ áp phích cung cấp thông tin cho người chăn nuôi lợn, cán bộ khuyến nông, chuyên gia kiểm soát dịch bệnh động vật và công chúng.

Nỗ lực ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi đã được thực hiện nhờ sự hợp tác hợp tác giữa Cục Thú y , Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO) và Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế (ILRI).

Tải về các áp phích:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s