Giới thiệu

Wet Markets of Hanoi

Một chủ sạp bán thịt lợn và thịt bò ở một chợ địa phương tại Hà Nội, Việt Nam (Người chụp: ILRI/Adrew Nguyen)

Thu nhập tăng cùng với quá trình đô thị hóa mạnh mẽ đang làm tăng nhu cầu tiêu dùng thịt lợn ở Việt Nam,cùng với đó nhu cầu đối với các sản phẩm chất lượng cao cũng tăng lên.

Xu hướng này thúc đẩy sự phát triển của cơ cấu thị trường kép với sự tham gia của một số ít trang trại quy mô lớn sử dụng các công nghệ tiên tiến cho năng suất cao, và một số lượng lớn các các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ sử dụng các hệ thống ít phức tạp hơn. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây của ILRI đã chỉ ra rằng các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ sử dụng công nghệ cải tiến hoàn toàn có thể cạnh tranh được với các trang trại lớn ở các thị trường cao cấp.

Tuy nhiên, cũng theo các kết quả nghiên cứu của ILRI, thịt lợn ở Việt Nam có chứa hàm lượng cao các mầm bệnh, một vấn đề đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận và các nhà hoạch định chính sách.

Trong bối cảnh tình trạng nghèo đói vẫn còn phổ biến ở khu vực nông thôn Việt Nam, việc xây dựng thành công các mô hình chăn nuôi lợn thương mại quy mô nhỏ, tồn tại song song với ngành công nghiệp chăn nuôi lợn quy mô lớn, có thể xem là phương tiện giúp xóa đói giảm nghèo. Việc xác định các công nghệ hỗ trợ, tổ chức thể chế và chính sách có tiềm năng tạo ra bước đột phá trong công cuộc xóa đói giảm nghèo một cách bền vững.
Với sự quan tâm sâu sắc đến những yếu tố trên, nghiên cứu hiện nay của ILRI hợp tác với các đối tác Việt Nam nhằm mục đích

“Cải thiện sinh kế của người nghèo ở khu vực thành thị và nông thôn Việt Nam thông qua tăng cơ hội và thu nhập từ các chuỗi giá trị lợn trên cơ sở giảm thiểu các rủi ro liên quan đến dịch bệnh trên lợn.”