Policy dialogue to enhance inclusive policies in Vietnam’s smallholder pig sector
Uncategorized

Policy dialogue to enhance inclusive policies in Vietnam’s smallholder pig sector

Originally posted on ILRI Asia:
Despite its significant—83%— contribution to Vietnam’s pig sector, pig production by smallholders performs below its potential and food safety remains a constant challenge along the pig value chain. A recent policy dialogue promoted the creation of inclusive policies along the pig value chain in Vietnam under the framework of a…

Tata Trusts team visit to ILRI Vietnam opens door for cooperation in pig production
Uncategorized

Tata Trusts team visit to ILRI Vietnam opens door for cooperation in pig production

Originally posted on ILRI Asia:
Through the facilitation of the International Livestock Research Institute (ILRI) in India, ILRI Vietnam hosted a week-long study tour for a delegation of livestock-sector experts from India who visited the country from 24-30 July 2017. The nine project officers and researchers from the North East Initiative Development Agency (NEIDA), the…

Exploring ways of uplifting pig farmers’ livelihoods in northwest Vietnam
English / LIVESTOCKCRP / Maize / Pigs / PIL / Southeast Asia / Uncategorized / Value Chains / Vietnam

Exploring ways of uplifting pig farmers’ livelihoods in northwest Vietnam

Originally posted on ILRI Asia:
On 30 May 2017, the International Livestock Research Institute (ILRI) and the Vietnam National University of Agriculture (VNUA) co-hosted a stakeholder workshop in Hanoi, Vietnam to assess the competitiveness of smallholder pig farming in the changing landscape of northwest Vietnam. The workshop brought together 40 agriculture experts from research centres,…

Vietnam PigRISK project team shares findings on improving food safety in pig value chains
English / ILRI / Livestock / LIVESTOCKCRP / Pigs / Southeast Asia / Uncategorized / Value Chains / Vietnam

Vietnam PigRISK project team shares findings on improving food safety in pig value chains

Originally posted on ILRI Asia:
Two workshops that disseminated key results of the ‘Reducing disease risk and improving food safety in smallholder pig value chains in Vietnam’, or PigRISK, project were held on 28 April and 5 May 2017 in Nghe An and Hung Yen provinces, Vietnam. About 80 project partners, the donor, and local…

Đề xuất một số giải pháp tăng cường việc tiếp nhận các hướng dẫn về chăn nuôi lợn tại tỉnh Nghệ An
Asia / ILRI / Livestock / LIVESTOCKCRP / Pigs / PIL / Research / Southeast Asia / Tiếng Việt / Vietnam

Đề xuất một số giải pháp tăng cường việc tiếp nhận các hướng dẫn về chăn nuôi lợn tại tỉnh Nghệ An

Nghiên cứu cho thấy việc áp dụng các thực hành sản xuất tốt của các hộ chăn nuôi nhỏ ở Việt Nam có thể giúp giảm bệnh tật và giảm tỷ lệ lợn chết, tăng thu nhập của nông dân khoảng 30% và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều hộ sản xuất nhỏ trong nước vẫn chưa áp dụng VietGAHP hoặc các thực hành tốt về chăn nuôi của Việt Nam. Continue reading

Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý khẩu phần thức ăn chăn nuôi bò sữa tại Việt Nam
Uncategorized

Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý khẩu phần thức ăn chăn nuôi bò sữa tại Việt Nam

Từ phải sang trái: Bà Lucy Lapar, nghiên cứu viên về nông nghiệp của ILRI (thứ tư) và Nguyễn Thịnh (thứ năm), trợ lý nghiên cứu của ILRI nhận chứng chỉ tập huấn (ảnh: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ/ Hương Nguyễn). Khoá tập huấn dành cho nông dân và cán bộ khuyến nông cung cấp … Continue reading

Ngành chăn nuôi Việt Nam vượt qua những khó khăn
Livestock / Pigs / Research / Southeast Asia / Tiếng Việt

Ngành chăn nuôi Việt Nam vượt qua những khó khăn

Trong một báo cáo gần đây của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế (ILRI) cho biết ngành công nghiệp chăn nuôi của Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng ngành này vẫn có nhiều cơ hội để vượt qua khó khăn và phát triển trong dài hạn. Nghiên cứu của ILRI cũng đưa ra một số khuyến nghị nhằm giúp các doanh nghiệp chăn nuôi vượt qua khó khăn. Theo báo cáo, giá cả đóng vai trò tiê quyết vì nó sẽ ảnh hưởng đến quyết định của người tiêu dùng. Do đó, các doanh nghiệp phải tìm cách giảm chi phí để đưa sản phẩm có giá cạnh tranh ra thị trường, báo cáo cho biết. Continue reading