Bộ áp phích tiếng Việt của Tổ chức Thú y Thế giới về bệnh dịch tả lợn châu Phi
AHH / ILRI / Southeast Asia / Tiếng Việt / Uncategorized / Vietnam / VietPigs

Bộ áp phích tiếng Việt của Tổ chức Thú y Thế giới về bệnh dịch tả lợn châu Phi

4 áp phích mô tả bệnh dịch tả lợn châu Phi và các biện pháp an toàn sinh học có thể được sử dụng để ngăn ngừa căn bệnh nan y này trên đàn lợn, hiện đang lan nhanh ở Việt Nam. Continue reading

Exploring ways of uplifting pig farmers’ livelihoods in northwest Vietnam
English / LIVESTOCKCRP / Maize / Pigs / PIL / Southeast Asia / Uncategorized / Value Chains / Vietnam

Exploring ways of uplifting pig farmers’ livelihoods in northwest Vietnam

Originally posted on ILRI Asia:
On 30 May 2017, the International Livestock Research Institute (ILRI) and the Vietnam National University of Agriculture (VNUA) co-hosted a stakeholder workshop in Hanoi, Vietnam to assess the competitiveness of smallholder pig farming in the changing landscape of northwest Vietnam. The workshop brought together 40 agriculture experts from research centres,…

Vietnam PigRISK project team shares findings on improving food safety in pig value chains
English / ILRI / Livestock / LIVESTOCKCRP / Pigs / Southeast Asia / Uncategorized / Value Chains / Vietnam

Vietnam PigRISK project team shares findings on improving food safety in pig value chains

Originally posted on ILRI Asia:
Two workshops that disseminated key results of the ‘Reducing disease risk and improving food safety in smallholder pig value chains in Vietnam’, or PigRISK, project were held on 28 April and 5 May 2017 in Nghe An and Hung Yen provinces, Vietnam. About 80 project partners, the donor, and local…

Stakeholders propose solutions to increase uptake of pig production guidelines in Nghe An, Vietnam
English / ILRI / Livestock / Pigs / Southeast Asia / Vietnam

Stakeholders propose solutions to increase uptake of pig production guidelines in Nghe An, Vietnam

To learn more about the factors that hinder smallholder farmers’ uptake and compliance with VietGAHP guidelines, researchers from the International Livestock Research Institute (ILRI) and Vietnam National University of Agriculture (VNUA) co-organized and facilitated a stakeholder workshop in Dien Chau district of Nghe An province in Vietnam on 15 November 2016. Continue reading

Đề xuất một số giải pháp tăng cường việc tiếp nhận các hướng dẫn về chăn nuôi lợn tại tỉnh Nghệ An
Asia / ILRI / Livestock / LIVESTOCKCRP / Pigs / PIL / Research / Southeast Asia / Tiếng Việt / Vietnam

Đề xuất một số giải pháp tăng cường việc tiếp nhận các hướng dẫn về chăn nuôi lợn tại tỉnh Nghệ An

Nghiên cứu cho thấy việc áp dụng các thực hành sản xuất tốt của các hộ chăn nuôi nhỏ ở Việt Nam có thể giúp giảm bệnh tật và giảm tỷ lệ lợn chết, tăng thu nhập của nông dân khoảng 30% và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều hộ sản xuất nhỏ trong nước vẫn chưa áp dụng VietGAHP hoặc các thực hành tốt về chăn nuôi của Việt Nam. Continue reading

Hanoi training demonstrates feed management software for enhancing dairy production in Vietnam
English / ILRI / Livestock / PIL / Southeast Asia / Vietnam

Hanoi training demonstrates feed management software for enhancing dairy production in Vietnam

A recent two-day training gave farmers and extension staff in Vietman hands-on experience in using a livestock feeding software to improve feed management practices to enhance dairy cattle productivity while at the same time reducing greenhouse gas emissions (GHG) from livestock. Continue reading

AHH / English / ILRI / Southeast Asia / Vietnam

Stepping up food safety training: Seminar for graduate students in Hanoi this week

Originally posted on ILRI Asia:
Training the next-generation of food scientists in food-borne risks and diseases is one of the best ways of promoting food safety and nutritional security in developing countries. On 28 July 2016, Vietnamese and international food safety experts from the International Livestock Research Institute (ILRI), Vietnam National University of Agriculture (VNUA),…