Thay đổi lành mạnh: nghiên cứu về hệ thống thực phẩm đặt sự an toàn lên hàng đầu trong việc chuyển dịch các chợ tại Việt Nam
Uncategorized

Thay đổi lành mạnh: nghiên cứu về hệ thống thực phẩm đặt sự an toàn lên hàng đầu trong việc chuyển dịch các chợ tại Việt Nam

Hiện nay, phần lớn người tiêu dùng Việt Nam vẫn mua thực phẩm từ các chợ truyền thống. Tuy nhiên, theo nhịp phát triển chung của nền kinh tế, những tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ đang gặp nhiều khó khăn và bị cạnh tranh từ các khu vực kinh doanh chính thức, trong đó phải kể đến các chuỗi siêu thị lớn. Những bữa ăn truyền thống của người Việt cũng có xu hướng thay đổi, kéo theo ‘gánh nặng kép’ về dinh dưỡng, một mặt tỷ lệ duy dinh dưỡng vẫn cao, đồng thời tỷ lệ béo phì của người dân lại cũng gia tăng.   Continue reading

The scourge of antibiotics in animal feed
Uncategorized

The scourge of antibiotics in animal feed

Originally posted on ILRI Asia:
(This post was written by Aisling Irwin and originally posted on http://www.scidev.net. Some research findings by the International Livestock Research Institute were picked up.) ‘Antibiotics are routinely added to animal feed in poor nations, fuelling superbugs. But new solutions are emerging, writes Aisling Irwin. When researchers asked pig farmers in…

Bộ áp phích tiếng Việt của Tổ chức Thú y Thế giới về bệnh dịch tả lợn châu Phi
AHH / ILRI / Southeast Asia / Tiếng Việt / Uncategorized / Vietnam / VietPigs

Bộ áp phích tiếng Việt của Tổ chức Thú y Thế giới về bệnh dịch tả lợn châu Phi

4 áp phích mô tả bệnh dịch tả lợn châu Phi và các biện pháp an toàn sinh học có thể được sử dụng để ngăn ngừa căn bệnh nan y này trên đàn lợn, hiện đang lan nhanh ở Việt Nam. Continue reading

Cần có nhiều nghiên cứu hơn về dịch tả lợn châu Phi: Vẫn chưa có thuốc chữa, vắc-xin và phương pháp điều trị cho lợn bị nhiễm bệnh
Asia / Tiếng Việt / Uncategorized / Vietnam

Cần có nhiều nghiên cứu hơn về dịch tả lợn châu Phi: Vẫn chưa có thuốc chữa, vắc-xin và phương pháp điều trị cho lợn bị nhiễm bệnh

Hiện tại vẫn chưa có vắc-xin hoặc liệu pháp nào chống lại dịch tả lợn châu Phi. Một loại vắc-xin an toàn và hiệu quả chống lại dịch tả lợn châu Phi có thể được sử dụng như một công cụ bổ sung để củng cố sự kiểm soát và chiến lược loại bỏ bệnh. Cần có sự hợp tác hiệu quả để phát triển một loại vắc-xin an toàn và hiệu quả, giúp hỗ trợ các giải pháp dài hạn ở tất cả các cấp. Continue reading