Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý khẩu phần thức ăn chăn nuôi bò sữa tại Việt Nam
Uncategorized

Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý khẩu phần thức ăn chăn nuôi bò sữa tại Việt Nam

Từ phải sang trái: Bà Lucy Lapar, nghiên cứu viên về nông nghiệp của ILRI (thứ tư) và Nguyễn Thịnh (thứ năm), trợ lý nghiên cứu của ILRI nhận chứng chỉ tập huấn (ảnh: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ/ Hương Nguyễn). Khoá tập huấn dành cho nông dân và cán bộ khuyến nông cung cấp … Continue reading

English / Livestock / Pigs / Uncategorized / Vietnam

Welcome to the new Vietpigs website!

Welcome to Vietpigs, the website for the research work of the International Livestock Research Institute (ILRI) and our partners in Vietnam. The site will serve as an online portal and source of information, news, and updates on ILRI’s research on pigs in Vietnam. In addition to providing coverage on on-going research in Vietnam, here you … Continue reading